Freshleaves d.o.o. za računalne djelatnosti

Bernarda Vukasa 41, 10000 Zagreb, Hrvatska

email: [email protected]
voice: +385912009356

oib: 90183842723
iban: HR0924020061100697957
swift: ESBCHR22

direktor: Luka Mužinić

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080907398.
Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kuna uplaćen u cijelosti.
Transakcijski račun vodi Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka